Dünya İnsani Dayanışma Zirvesi -
Mümkün

1. Afiş Zirve Türkçe

"MÜMKÜN" HAKKINDA

Dünya İnsani Dayanışma Zirvesi – Mümkün

Felaketlerde ruh sağlığı uzmanlarına ve insani yardım çalışanlarına destek sağlamayı, insan hakları, yoksulluk, afetler, ırkçılık, barış ve sosyal adalet konularında ilham vererek herkesi, herkes için daha iyi bir dünya yaratmak amacıyla harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Kolektif çaba, işbirliği ve karşılıklı anlayış ihtiyacının insani ve ruhsal desteği sağlama ve barışçıl bir dünya için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapacak.

Türkiye, Afrika, Filistin, Pakistan felaketlerinde çalışmış insani yardım çalışanlarının deneyimlerinden:

  • Afetlerde insani değerleri ve etik ilkelerle çalışmayı,
  • Psikososyal çalışmaları spesifik afete göre uyarlamayı,
  • Risk altındaki dezavantajlı grupları anlamayı,
  • Direnç ve dayanıklılık kaynaklarını geliştirmeyi,
  • Ruh sağlığı çalışanlarının rollerini genişletmeyi,
  • İnsani ve ruhsal desteği koordine ve entegre etmeyi öğreneceksiniz.

*NOT: Oturumlarda eğitim dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. İngilizce dinlemeyi tercih etmeyen katılımcılarımız için eğitim dili İngilizce olan oturumlarda eş zamanlı tercüme seçeneği sunulacaktır.