KATILIMCILAR VE KATILIM KOŞULLARI

1. Temel Düzey Sertifika Programı Kontenjanı: Toplam 50 Katılımcı

40 kişi + 10 kişi %50 burs-öğrenci indirimi

Bu düzey temel ilişki ve aile çalışmaları eğitimini kapsamaktadır. Haftada 3 saat ile 9 hafta boyunca gerçekleştirilmesi tasarlanmıştır. Toplamda 27 saatlik bir eğitim programıdır. Temel düzey programına ilişki ve aile dinamikleri psikolojisi ve temel müdahaleler üzerinde bilgi sahibi olmak isteyen herkes katılabilir.  

2. Klinik Düzey Sertifika Programı Kontenjanı: Toplam 50 Katılımcı

35 Katılımcı + 15 Burslu Katılımcı (10 kişi %100 burs, 5 kişi %50 burs-öğrenci indirimi)

Bu düzey, sadece ilişki ve aile sorunlarıyla çalışmak isteyen uzmanlara beceri kazandırma eğitimlerini kapsamaktadır. Yoğunlaştırılmış UİAÇS Programı, 3 Temel Düzey Atölyesi, 10 Klinik Düzey Atölyesi ve 4 haftalık 3 saatlik ücretsiz Süpervizyon/ Vaka Paylaşım Toplantılarıyla toplamda 17 haftalık 51 saatlik bir programdır. Klinik Düzey programına uzman klinik psikologlar (yüksek lisans tez dönemi dahil), uzman psikolojik danışmanlar (yüksek lisans tez dönemi dahil), psikiyatristler, psikiyatrik hemşireler ve psikoterapistler katılabilir. 

3. E-Grup: Bu eğitim toplantılarına ek olarak bütün eğitimcilerin ve katılımcıların dahil olduğu bir e-Grup program süresince bir tartışma/paylaşım platformu olarak işlev görecektir.

4. Burslu Katılımcılar: Klinik düzey için burslu katılımcı başvurusu alınacaktır, temel düzey için ise örgün öğrenime devam eden 10 öğrenciye %50 burs imkânı sunulacaktır.
Burs imkânı sağlanacak katılımcılar belirlenirken; kırsal bölgede ve STK bünyesinde aktif çalışan başvurulara öncelik verilecektir.

Burslu katılımcılarımızdan; WHR bünyesinde çocuk, yetişkin ve ailelere 1 yıl boyunca ücretsiz aile/ilişki danışmanlığı sağlamaları veya WHR bünyesindeki belirli projelerde destek sunmaları beklenmektedir.

Öğrenci bursu için değerlendirilmek istenen başvuru sahiplerinin başvuru esnasında öğrenci belgelerini tarafımıza ibraz etmeleri gerekmektedir. 

5. Sertifika: Katılımcıların sertifika alabilmeleri için oturumlara eksiksiz katılım göstermeleri gerekmektedir.

BURS İMKÂNLARI VE KOŞULLARI

DÜZEY

KONTENJAN

KOŞUL

YÜKÜMLÜLÜK

Temel Düzey

10 katılımcı:
%50 öğrenci bursu

Aktif örgün eğitimde yer alan 10 katılımcı %50 burs için değerlendirilecektir.

Burslu katılımcılarımızdan WHR bünyesindeki belirli projelerde destek sunmaları beklenmektedir.

  Klinik Düzey

10 Katılımcı: %100 burs

5 katılımcı: %50 öğrenci bursu

Kırsal bölgede ve STK bünyesinde aktif çalışan başvurulara öncelik verilecektir. Bu kriteri sağlayan 10 katılımcı %100 burs için değerlendirilecektir.

Klinik Psikoloji Yüksek lisans ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programlarının tez döneminde olan 5 öğrenci %50 burs için değerlendirilecektir.

Burslu katılımcılarımızdan WHR bünyesinde çocuk, yetişkin ve ailelere 1 yıl boyunca ücretsiz aile/ilişki danışmanlığı sağlamaları veya WHR bünyesindeki belirli projelerde destek sunmaları beklenmektedir.