Türkiye Yangın/Sel Travmaları İyileştirme Projesi

Özel Sektörde ve kamuda çalışan saha deneyimi yüksek ruh sağlığı uzmanlarından ve akademisyenlerinden oluşan Travma Destek Ekiplerimizle olaydan etkilenen vatandaşlarımıza, sahada görev yapan tüm personele, gönüllü psikolojik destek sağlamak ve Bakanlığımızın çalışmalarına katkıda bulunulması planlanmaktadır.
Gönüllülerimizden hem yüz yüze hem de pandemi koşullarına uygun olarak online yürüteceğimiz travma-odaklı psikososyal destek çalışmalarında görev alması sağlanacaktır.