GENEL PROGRAM HARİTASI

Düzey/Modül

Katılımcı Özellikleri

*Eğitim Dili

Kapasite

Burslu Kontenjan

Burs Koşulları

Toplam Saat

Atölye Sayısı

Temel Düzey Sertifika Programı

Psikologlar ve yüksek lisans eğitimi içerisindekiler, psikolojik danışmanlar ve yüksek lisans eğitimi içerisindekiler,
 sosyal hizmet çalışanları, STK çalışanları, farklı meslek mensupları, travmayı öğrenmek isteyen herkes

Türkçe & İngilizce*

70 + 5 kişi

5 kişi

 Kırsal bölgede ve STK bünyesinde aktif çalışan başvurular önceliklidir.

33 Saat

10 TD + 1KD

Klinik Düzey Sertifika Programı

Klinik psikologlar, psikiyatristler, uzman psikolojik danışmanlar,
psikiyatri hemşireleri, psikoterapistler, ve bu alanlardaki lisansüstü öğrencileri

Türkçe & İngilizce*

35 + 10 kişi

10 kişi

Kırsal bölgede ve STK bünyesinde aktif çalışan başvurular önceliklidir.

48 Saat + 18 Saat SV

13 KD+
3 TD

Uluslararası Atölyeler**

Travma alanı ile ilgili çalışmalar yapan ve yapmak isteyen, İngilizce bilen uluslararası çalışanlar da dahil herkese açıktır.

İngilizce*

Kota belirlenmemiştir.

Burslu katılımcı alınmayacaktır.

 —

15 Saat

1 TD+

4 KD

KD: Klinik Düzey      TD: Temel Düzey

* Eğitim dili İngilizce olan derslerde simultane tercüme seçeneği sunulacaktır.

**Uluslararası Düzeyde katılım gösterilen saatin belirtildiği katılım belgesi verilmektedir.