Karanlığı Arala

49-12 OCAK 2020
9-12 NİSAN 2020
19-21 KASIM 2021

Çocuk cinsel istismarı, istismar türleri arasında ortaya çıkarılması en zor olandır ve çoğu zaman gizli kalır. Özellikle Türkiye gibi cinsellik kavramını konuşmanın dahi baskılandığı bir toplumda cinsel istismarın ne denli ciddi boyutlarda olduğunu tahmin edebiliriz. Türkiye’de çocuk cinsel istismarını önlenebilmesi tüm toplumun bu konuda eğitilmesi gerektiği görüşü ile başlattığımız hareket ile toplumda çocukları cinsel istismardan koruyacak bilinci ve vicdanı inşa etmeyi amaçladık.

Çocuk cinsel istismarını önleme konusunda Türkiye’de bir ilk olan #karanlığıarala #birşeysöyleyin Hareketi güçlü bir ortak vicdan oluşturmuş ve toplumun farklı kesimlerine de yayılmıştır. Hareketin yayılması ve Çocuk Cinsel İstismarını önlemek adına bilinç inşa edilmesi adına hareket tarihleri arasında birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir:

Resmi afiş paylaşımı
Sosyal medya içeriklerinin paylaşımı
Mavi kurdele takılması
Hareket broşürlerinin dağıtımı
Eğitim çalışmaları
Bisiklet/araba turları

Birlikte Çocuk Cinsel İstismarını Önleyebiliriz


#birşeysöyleyin