UİAÇSP PROGRAM TANITIM

PROGRAMIN GEREKÇESİ

İlişki ve aile araştırmaları fiziksel sağlıktan ruh sağlığına kadar pek çok soruna neden olmakta ve intihara varan birçok krizin, ilişkilerden kaynaklandığını göstermektedir. İlişkilerin, birey ve toplumun iyiliğini ve sağlığını tehdit eden bir yapıya bürünerek şiddet üretmesi; ilişkileri araştırma, öğrenme ve ilişkisel şiddeti önleme konusunda biz ruh sağlığı uzmanları ve sivil toplum çalışanlarını sorumlu kılmaktadır.

Bu bağlamda, toplumu içine alan eğitici, öğretici çalışmalar ve ruh sağlığı uzmanlarının ilişkisel sorunlarla etkili çalışmalarını sağlayacak programlar geliştirilmesi oldukça önemli bir adımdır.

Yoksa, kadına şiddet, aile içi şiddet, ensest, çocuk evlilikleri çığ gibi önüne geçilemeyen bir seviyeye vararak birçoğumuzun hayatını ve ruhsal sağlığını etkileyen gizli bir tehlike olmaya devam edecektir.

Günümüzde bu sorunların hızlı artışı, araştırmacıları sağlıklı ilişki ve aile psikolojisinin belirleyicilerini araştırmaya ve çözümlerini bulmaya yöneltmiştir. İlişki ve aile içi sorunlar bireylerin gelişimsel, geleneksel, kuşaklararası kültürel ve karmaşık ilişkisel dinamiklerini içerir. Bu dinamikleri anlamak oldukça önemlidir; çünkü bu, çiftlerin çatışmalarının nedenlerini anlamaya, bir perspektife yerleştirmelerine, yıkıcı ilişki kalıplarını bulup değiştirmelerine yardımcı olur.

İç içe geçmiş 2 modül halinde, ilişki ve aile çalışmaları alanında uluslararası düzeyde eğitimleri içeren bu program, klinisyenlere ve klinisyen olmayanlara ilişki ve aile içinde yaşanan olayları/sorunları tanıma/anlama imkânını sunacak; sorunlara etkin, sistemik bir model içinde müdahale etme yollarını öğreterek kişisel, toplumsal ve mesleki katkı sağlayacaktır.

PROGRAMIN AMACI

  1. İlişki ve aile sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı birey ve toplum bilinci inşa etmek.
  2. Uluslararası standartlarda eğitilmiş ilişki ve aile danışmanları yetiştirmek.
  3. Türkiye’de hızla artış gösteren kadına şiddet, aile içi şiddet ve ensest sorunlarını çözüm odaklı ve önleyici aile ve toplum-odaklı programlar oluşturulmasını sağlamak.
  4. Kurulacak Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ekonomik gücü olmayan/sınırlı olan bireylerin ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak.
  5. Bireyin ve toplumun ruh sağlığı için ihtiyaç duyulduğunda destekleyici danışmanlık ve müdahaleler yapmak.

DÜZEYLER TANITIM​

 

DÜZEY

KATILIMCILAR VE KATILIM KOŞULLARI

BURS KOŞULLARI

TEMEL DÜZEY

Bu düzey Temel İlişki ve Aile Çalışmaları eğitimini kapsamaktadır.

 

Haftada 3 saat ile 9 hafta boyunca 9 Temel Düzey Atölyesi ile toplamda 27 saatlik bir eğitim programıdır.

Toplam 50 katılım

40 kişi + 10 kişi %50 burs-öğrenci indirimi

 

Temel düzey programına ilişki ve aile dinamikleri psikolojisi ve temel müdahaleler üzerinde bilgi sahibi olmak isteyen herkes katılabilir.

 

Sertifika: Tüm atölyelere katılım gereklidir.

Temel düzey için 10 kişiye %50 öğrenci indirimi sunulacaktır.

 

Burslu katılımcılarımızdan WHR bünyesindeki belirli projelerde destek sunmaları beklenmektedir.

KLİNİK DÜZEY

Bu düzey, ilişki ve aile sorunlarıyla çalışmak isteyen uzmanlara beceri kazandırma eğitimlerini kapsamaktadır.

 

Yoğunlaştırılmış UİAÇS Programı, 3 Temel modül ortak atölyesi, 10 Klinik düzey atölyesi ve 4 haftalık 3 saatlik ücretsiz Süpervizyon/ Vaka paylaşım toplantılarıyla toplamda 17 haftalık 51 saatlik bir programdır.

Toplam 50 katılım

35 kişi + 15 kişi burslu katılım

(10 kişi %100 burs, 5 kişi %50 burs-öğrenci indirimi)

 

Klinik Düzey programına uzman klinik psikologlar (yüksek lisans programı tez dönemi dahil), uzman psikolojik danışmanlar (yüksek lisans programı tez dönemi dahil), psikiyatristler, psikiyatrik hemşireler ve psikoterapistler katılabilir.

 

Sertifika: Tüm atölyelere katılım gereklidir.

Kırsal bölgede ve STK bünyesinde aktif çalışan başvurulara öncelik verilecektir.

 

Burslu katılımcılarımızdan WHR bünyesinde çocuk, yetişkin ve ailelere 1 yıl boyunca ücretsiz aile/ilişki danışmanlığı sağlamaları veya WHR bünyesindeki belirli projelerde destek sunmaları beklenmektedir.

NOT: Oturumlarda eğitim dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. İngilizce dinlemeyi tercih etmeyen katılımcılarımız için eğitim dili İngilizce olan oturumlarda eş zamanlı tercüme seçeneği sunulacaktır.