UTÖMER (Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi)

Misyon: Önleyici, rehabilite edici ve eğitici programlarla, çok disiplinli bakış açısı ve diğer sivil toplum kurumlarıyla işbirliği içinde yerel, bölgesel, ulusal ve küresel olarak şiddeti önlemek ve travmaya maruz kalanı ve maruz bırakanı rehabilite etmektir.

UTÖMER En yüksek insani değerler ve eşitlik ilkesiyle disiplinler arası işbirliğini teşvik eden bir yöntem aracılığıyla en yüksek kalitede travma çalışmalarını savunur ve sağlar.

UTÖMER ADANA:

Reşatbey Mah. 62002 Sokak Tunç Apt. No:3/1
Kat: 2, Kapı No: 102  Seyhan / ADANA

Tel: 0322 457 00 04

 
UTÖMER İSTANBUL:

Balat Mah, Vodina Cad, Akgül Sok, No: 10 Balat- Fatih / İSTANBUL

Tel: 0212 523 94 04 – 0538 030 96 48