World Human Relief (WHR) diğer adıyla Dünya İnsani Dayanışma Derneği kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kurumudur.

Yoksulluğun ve şiddetin her türünün eğitimle üstesinden gelinebileceği inancıyla toplumu şiddete ve travmaya karşı bilinçlendirerek ortak vicdan inşa ediyor, dezavantajlı bölgelerde sürdürülebilir eğitim, tarım, kalkınma ve yaşam projeleriyle birey ve toplumu güçlendiriyoruz.

Çok disiplinli bir çerçevede çözüm odaklı, paylaşıma, dayanışmaya ve işbirliğine dayalı çalışmalar yürütüyoruz.

Amacımız

Türkiye’de ve dünyanın yardıma ihtiyacı olan bölgelerinde, cinsiyet, din, sınıf ve politik görüş ayırt etmeksizin eşitlik ilkesiyle;

1) Her türlü doğal ve insan kaynaklı afet ve krizden etkilenmiş toplulukların ıstırabını dindirmek.

2) İnsan onur ve haysiyetine yarışacak şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla insani yardım faaliyetlerinde bulunmak.

3) Hassas ve zor durumda olan insanları daha iyi bir hayat kurabilmeleri için güçlendirmek.

4) Hayatlarında belirsizlik ve sorunlar olan bireylerin bu durumlarla baş edebilmelerine ve çözüm alternatifleri bulmalarına yardımcı olmak.

5) Bireyler ve toplulukları güçlendirerek yaşamaya değer bir hayata ve umutlu geleceğe teşvik etmek.

6) Sivil toplum kuruluşlarıyla, devlet ve özel sektörle farklı seviyelerde farklı kurumlarla çalışmak.

Değer ve İlkelerimiz

1. Eşitlik: Dernek din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf ve politik görüş ayırt etmeksizin eşitlik ilkesiyle çalışır.

2. Gönüllü: Derneğin tüm çalışmaları gönüllülük esasına dayanır.

3. Şeffaf: Dernek, kararları, uygulamaları ve bütçesiyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi paylaşır.

4. Güçlendirme: Dernek insanı ve toplumu kendine fayda sağlayabilmesi için kalkındırmayı hedefler.

5. Eğitici/Öğretici: Dernek uygulamalarıyla eğitim ve öğretim fırsatları sağlar.

6. Dayanışmacı: Dernek, uygulamalarında; çevreye ve toplumsal olaylara duyarlı, yardımsever, paylaşımcı ve özverili bir yaklaşım sergiler.

7. Önyargısız: Dernek tüm uygulamalarında önyargısız davranır. Farklı fikir, görüş ve önerilere açıktır.

8. Tarafsızlık: Dernek, farklı siyasi görüşlere saygılıdır, eşit mesafede durur.

9. Öncü: Dernek örnek uygulamaları ile toplumda ve çevresinde öncü bir rol üstlenir.

10. İşbirlikçi: Dernek toplumsal sorunların çözülmesi için ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirir.

Yakacağımız daha çok mum var

Bunu inancımızla başaracağız