Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

9 Mart 2023 tarihinde Dünya İnsani Dayanışma Derneği yönetim kurulu tarafından Olağanüstü Genel Kurul’u yapılmasına yönelik karar alınmış bulunmaktadır. Dünya İnsani Dayanışma Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurul’u 24.03.2023 tarihinde saat 13:00’te Balat Ofisinde (Balat Mah. Akgül Sokak No:10 Fatih /İstanbul), yeterli çoğunluğa ulaşılamaması durumunda 30.03.2023 tarihinde saat 13:00’te Balat Ofisinde (Balat Mah. Akgül Sokak No:10 Fatih /İstanbul) gerçekleştirilecektir. Genel Kurul’un program akışı önerisi aşağıdaki gibidir.

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyetinin seçimi ve divan heyetine divan tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gelir-gider hesaplarının okunması ve müzakere edilmesi
5- Tüzük değişikliği (Derneğin Faaliyet alanları bölümü) Madde 4. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalar;

4.ş. Gerek görülmesi halinde üyelerin katılımı ile konut ve diğer alanlarda faaliyet göstermek üzere kooperatif kurulur.
4-t. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, kütüphane oluşturmak, okuma salonları ile sosyal ve kültürel tesisler kurmak,
4-u. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
4-ü. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
maddelerinin eklenmesi,

6- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı tanınması
7- Dernek üye aidatı güncellenmesi
8- Dilek ve Temenniler
9- Kapanış