Afet Bölgelerinde İnsani ve Psikolojik Destek Çalışmalarımız Devam Ediyor.

Çalışmalarımızı takip edebileceğiniz sosyal medya hesaplarımız:

Instagram worldhumanrelief   •   Twitter @WorldHumanRel

Birlikte inşa edebiliriz.

World Human Relief (WHR) diğer adıyla Dünya İnsani Dayanışma Derneği kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kurumudur.

Barışçıl bir insanlık amacıyla din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf ve politik görüş ayırt etmeksizin eşitlik ilkesiyle yoksulluk, hastalık, açlık, savaş ve felaket durumlarında insanların ihtiyaçlarını karşılamaya, acılarını azaltmaya; şiddetin her türünü önlemeye, dezavantajlı bölgelerde eğitim ve hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışır

Sayılarla WHR…

Yaptığımız çalışmaların sayısal bir değeri elbette var. Ancak yapabileceklerimiz çok daha fazlası.

0 km

Projelerimizin peşinde yaptığımız yol sayısı

0 kişi

Yüreğine dokunduğumuz insanlar

0 Gün

Projelerimizde geçirdiğimiz gün sayısı

“Acının karşısında bir mum yak Güneş gibi yükselirsin…”

Karanlığı Arala Kısa Film / Birlikte Çocuk Cinsel İstismarını Önleyebiliriz

whr@worldhumanrelief.org